محصولات در کارخانه ها تولید میشوند.
اما برندها در ذهن افراد ساخته میشوند...
برند نام تجاری یا لوگو نیست، آن چیزی است که در ذهن مشتری نسبت به شما وجود دارد
با ما همراه باشید